Tridor

Garantievoorwaarden

van TRID'OR B.V

Artikel 1.
De GARANTIE geeft de koper een extra zekerheid bij het eventuele niet functioneren van een apparaat. Zij beperken de rechten van de koper niet, maar verruimt deze.

Artikel 2.
De GARANTIE is alleen geldig voor apparatuur die met de overeenkomstige garantie kaart zijn uitgeleverd, of staat vermeld op het opdrachtformulier van TRID’OR Service De garantie gaat in op de dag van aankoop. Vanaf dan kan de koper gedurende die periode aanspraak maken op de garantie van reparatie.

Artikel 3.
De GARANTIE heeft alleen betrekking op het gratis verhelpen van de opgetreden klacht, veroorzaakt door materiaal – en /of constructiefouten, door middel van levering van de benodigde onderdelen en/of vergoeding van het uurtarief. Het geeft geenszins recht op reductie van de verkoopprijs, ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding bij het niet nakomen van de bepaling.

Artikel 4.
Een in het kader van de GARANTIE uitgevoerde reparatie verlengt niet de garantie periode en geeft evenmin recht op een nieuwe garantieperiode.

Artikel 5.
Garantiereparaties worden alleen verricht bij overlegging van een volledig ingevuld garantiebewijs en of opdrachtformulier van TRID’OR Service samen met de gedateerde aankoopnota en/of kasbewijs.

Artikel 6.
Garantiereparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door TRID’OR Service B.V.

Artikel 7.
Alleen de eerste gebruiker heeft recht op deze garantie, bij verkoop aan derde vervallen alle rechten.

Artikel 8.
De garantietermijn op een reparatie is 3 maanden en is tevens afhankelijk van de tellerstand en is alleen ter beoordeling van een TRID'OR medewerker te bepalen op de locatie van de reparatie.

Artikel 9.
De garantietermijn op software is afhankelijk van de fabriek garantie die wordt gegeven door de leverancier.

NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN:
De, onder normale omstandigheden, slijtende delen als rollers, aandrijfriemen, etc. Vervuiling van de betreffende apparatuur. Transport -, risico – en schadekosten. Apparaten waarvan het serie – en/of typenummer verwijderd en/of onleesbaar gemaakt is.

SCHADE VEROORZAAKT DOOR:
Gebruik van het apparaat voor niet normale doeleinden, niet vakkundig gebruik van het apparaat, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, alsmede functionele wijzigingen aangebracht door de koper en/of derden. Reparatiepogingen door koper en/of derden. Ongevallen, overmacht of andere, niet door TRID’OR Service te verzekeren risico’s als bliksem, overstroming, etc. 

De beste oplossing voor jou

Altijd bereikbaar

Up-to-date

Vrijblijvende offerte?

TRID’OR verzorgt document verwerkende oplossingen. Daarbij zijn we hét adres voor advies, service en onderhoud voor deze producten.